style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2337118050661855"
data-ad-slot="8259512722"
data-ad-format="auto">

Strukturen til Syvendedags adventistenes kirkesamfunn

  • Hver enkelt kirke velger sine egne tillitsvalgte: eldste, diakoner, ansatte, regnskapsførere og avdelingsledere
  • En lokal pastor utnevnes av den lokale konferanse
  • En lokal konferanse består av alle lokale kirker i et bestemt område
  • Delegater til den lokale konferanse velges hvert tredje år
  • Unionskonferansen består av alle lokale konferanser
  • Delegater til unionskonferansen velges hvert femte år
  • Divisjonen er sammensatt av to eller flere unionskonferanser med delegater valgt hvert femte år
  • General konferansen er sammensatt av alle divisjonene og delegatene velges hvert femte år
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.

 

Share Article